Ocitli jste se na křižovatce života a nevíte jak dál ? Pak vězte, že nic není náhoda, ani to, že vás osud dovedl na tyto stránky. 

Modlitba, která mě provází

„BOŽE OTČE, BOŽE NEJVYŠŠÍ, VE JMÉNU TVÉHO SYNA JEŽÍŠE KRISTA, DUCHA SVATÉHO I PANNY MARIE, TĚ Z CELÉHO SRDCE PROSÍM O OCHRANU, VEDENÍ A POMOC, PŘI VŠEM CO DĚLÁM, NA CO MYSLÍM A CO ŘÍKÁM, AŤ BDÍM NEBO SPÍM.“ 

„S POKOROU A LÁSKOU ŽÁDÁM, ABY KAŽDÝ MŮJ VÝKLAD BYL TVÝM POSELSTVÍM, A ABYCH HO DOKÁZALA SDĚLOVAT LIDEM S LÁSKOU, SROZUMITELNĚ A JASNĚ. pROSÍM, ABY VÝKLAD NEBO JINÁ DUCHOVNÍ PRÁCE, BYLA TEBOU BOŽE OTČE VEDENA V LÁSCE, ČISTOTĚ A PRAVDĚ, V SOULADU S BOŽÍ VŮLÍ A KU PROSPĚCHU VŠECH. 

„A TAK SE STAŇ.“

Lidé nepotřebují vždycky radu.
Někdy potřebují ruku, která je podrží.
Ucho, které je vyslechne.
srdce, které jim porozumí.

Lidé nepotřebují vždycky radu.
Někdy potřebují ruku, která je podrží.
Ucho, které je vyslechne.
srdce, které jim porozumí.

Copyright © 2024. Created by Designforyou